Hangi atılı suçlardan yargılanmaları isteniyor
30 Haziran 2015 Salı

O kedi Aydın'da yakalandı

Hangi atılı suçlardan yargılanmaları isteniyor

Ali Uzunırmak ve Osman Aydın hakkındaki fezlekelerin içeriği açıklandı

19 Şubat 2013 Salı 13:28
Hangi atılı suçlardan yargılanmaları isteniyor
 

Cinsel taciz, darp, hakkı olmayan yere tecavüz etmek, ihaleye fesat karıştırmak, kaçakçılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, sahtecilik, “taksirle yaralama, tehdit, zimmet...

Bunlar aralarında Aydın Milletvekilleri Ali Uzunırmak ile Osman Aydın'ın da bulunduğu milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarında bulunan suçlamalar.

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın yasama dokunulmazlığı tezkerelerine ilişkin soru önergesini yanıtladı. Sağlam, 24. Yasama Dönemi yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin milletvekilleri ve dosyalar itibarıyla partilere göre dağılımı hakkında bilgi verdi.

DOSYA REKORU BDP’DE

Gazeteport'ta yer alan habere göre; Sağlam’ın verdiği bilgiye göre 6 Şubat 2013 tarihi itibarıyla 127 milletvekilinin 904 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Dosyaların 69’u AK Parti, 89’u CHP, 21’i MHP, 671’i BDP, 53’ü bağımsız ve 1’i KADEP’e ait. KADEP Genel Başkanı, Diyarbakır Milletvekili Şerefattin Elçi’nin vefatı nedeniyle dokunulmazlık tezkeresi ise Başbakanlığa iade edildi.

Dosyaların milletvekilleri itibarıyla partilere göre dağılımı ise şöyle; 49’u AK Parti, 33’ü CHP, 13’ü MHP, 27 BDP, 1 KADEP, bağımsız 4.

MİLLETVEKİLLERİNE İSNAT EDİLEN SUÇLARIN LİSTESİ

Milletvekillerine isnat edilen suçların listesinde yer alan bazıları şöyle:

Başbakan’a hakaret, cinsel taciz, Cumhurbaşkanı’na hakaret, darp, Genelkurmay Başkanı’na hakaret, görevi kötüye kullanma, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, hakaret, hakkı olmayan yere tecavüz etmek, havaya silahla ateş etmek, iftira, ihaleye fesat karıştırmak, ihtilasen nitelikli zimmet, imar kirliliğine neden olmak, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak, kaçakçılık, kamu görevlisine hakaret, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, karşılıksız çek keşide etmek, kasten yaralama, mühür bozmak, örgüt üyesi olmamakla birlikte PKK terör örgütü adına suç işlemek, orman alanını işgal ve faydalanma, örgütün hiyararşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyesi olmak, özel belgede sahtecilik, sahte belge düzenlemek, sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olma, taksirle yaralama, tehdit, terör örgütünün propagandasını yapmak, yaralama, zimmet.

KİM, NEYLE SUÇLANIYOR?

AK Parti

AK Parti hakkındaki fezlekelerde, görevi kötüye kullanma, sahtecilik, yolsuzluk gibi konularda tam 66 fezleke bulunuyor. İşte o fezlekelerden bazıları:

Abdülkadir Aksu: Özel evrakta sahtecilik, Siyasi Partiler Kanununa muhalefet

İdris Naim Şahin: İhaleye fesat karıştırmak, Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, İhaleye fesat karıştırmak (4 kez), hizmet nedeni ile emniyeti suistimal, güveni kötüye kullanma

Ayhan Sefer Üstün: Müteselsilen görevi kötüye kullanmak

Necdet Ünüvar: Görevde keyfi davranma

Veysel Eroğlu: Görevi kötüye kullanmak, İhtisalen nitelikli zimmet, sahte belge düzenlemek,ihaleye fesat karıştırmak, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasına Dair Yasaya muhalefet

Recep Tayyip Erdoğan: Suçu ve suçluyu övmek, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Zimmet, kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık, resmi evrak ve kayıtlarda sahtecilik, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, Görevi ihmal

Şaban Dişli: Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama

Mehmet Celal Öztaylan: Görevi kötüye kullanmak

Feyzullah Kıyılık: Görevi ihmal (işyerinin mevzuata aykırı faaliyet göstermesine göz yummak suretiyle çalışanlarının slikozis hastalığına yakalanmasına sebebiyet vermek

Hüseyin Cemal Akın: Görevi kötüye kullanmak

Enver Yılmaz: korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme

Hüseyin Bürge: Görevi ihmal ve kötüye kullanma

Yaşar Kareyel: Zincirleme şekilde kötüye kullanma

Mustafa Öztürk: İhtisalen nitelikli zimmet, sahte belge düzenlemek,ihaleye fesat karıştırmak, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasına Dair Yasaya muhalefet

Ömer Dinçer: İhtisalen nitelikli zimmet, sahte belge düzenlemek,ihaleye fesat karıştırmak, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasına Dair Yasaya muhalefet

Şamil Tayyar: Soruşturmanın gizliliğini ihlal, Yargı görevini yapanı etkileme, gizliliğin ihlali

Hilmi Bilgin: Görevi kötüye kullanmak

Önder Matlı: Biyogüvenlik Kanununa muhalefet (GDO'lu ürünleri ithal, üretme veya çevreye bırakma)

İsmail Safi: Resmi belgede sahtecilik, kaçakçılıkla mücadele yasasına muhalefet

Ali Turan: İmar Kanununa muhalefet (Büyükçekmece Karaağaç mah. Nazım imar plan değişikliğinin yasa ve usule aykırı oluşu)

Sadullah Ergin: Seçim kanununa muhalefet

Mehmet Sarı: Seçim kanununa muhalefet

Soner Aksoy: Basın yoluyla hakaret

Bayram Özçelik: Yayın yolu ile cumhurbaşkanına hakaret

Zeyid Aslan: Kooperatifler Kanuna muhalefet

Mehmet Mehdi Eker: Görevi kötüye kullanmak

CHP

CHP hakkında düzenlenmiş olan fezleke sayısı 85 olurken, bunlardan bazıları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Görevi suistimal, Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

Mehmet Ali Susam: Türk Ticaret Kanunu hükmünce usulüne uygun defter tutmamak

Mehmet Şevki Kulkuloğlu: Karşılıksız çek keşide etmek

Muhammed Rıza Yalçınkaya: Belediye başkanlığı görevini kötüye kullanmak

Ensar Öğüt: Kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik,

Ali Haydar Önder: Görevi kötüye kullanmak

Osman Aydın: Görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, Belediye Gelirleri Kanuna Muhalefet

MHP

MHP'li milletvekilleri hakkında, sahtecilik, yaralama, kaçakçılık gibi konular başta olmak üzere 21 fezleke bulunuyor.

Necati Özensoy: Karşılıksız çek keşide etmek

Reşat Doğru: Resmi belgede sahtecilik, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, Kanuna aykırı düzenlenen toplantıya katılmak (2911 s.y.muhalefet)

Ahmet Duran Bulut: Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve İmar Kanuna muhalefet

Ali Uzunırmak: Kasten adam yaralama, hakaret, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret

Oktay Vural: Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret

Adnan Refik Çirkin: Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme suçuna azmettirme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, suçu işlemeye tahrik etme, mala zarar verme suçuna azmettirme, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma

Lütfü Türkkan: Özel belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, zimmet, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak ,Devlet alım-satımına fesat karıştırmak (teşebbüs)

Cemalettin Şimşek: Görevi kötüye kullanmak

BDP

Selahattin Demirtaş: Hakkında tam 46 fezleke var. Bu fezlekelerin tamamı “örgüt propagandası”, “suçluyu övmek” gibi iddialar taşıyor.

Ayla Akat: Hakkında tam 64 fezleke var. Bu fezlekeler de “örgüt propagandası”, “suçluyu övmek”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş” gibi iddialardan oluşuyor.

Ahmet Türk: Hakkında tam 26 fezleke var. Kürt siyasetçilerin tamamında görülen kopyala-yapıştır fezlekelerden 26’sı da Türk hakkında.

Altan Tan: Hakkında 12 fezleke var. Suçlamalar yine aynı: “örgüt propagandası”, “suçluyu övmek”, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş… Kopyala yapıştır suçlamalarla gelen fezlekeler şöyle:

Aysel Tuğluk: Hakkında tam 14 fezleke var.

Bengi Yıldız: Hakkında 53 fezleke var.

Emine Ayna: Hakkında en çok fezleke bulunan vekillerden olan Ayna hakkında tam 92 fezleke bulunuyor.

Esat Canan: Hakkında 3 fezleke bulunuyor.

Gültan Kışanak: Hakkında 70 fezleke bulunuyor.

Hüsamettin Zenderlioğlu: Hakkında 7 fezleke bulunuyor.

Halil Aksoy: Hakkında 7 fezleke bulunuyor.

Hasip Kaplan: Hakkında 25 fezleke bulunuyor.

İbrahim Binici: Hakkında en çok fezleke bulunan isimlerden olan Binici’nin tam 58 fezlekesi bulunuyor.

Levent Tüzel: Hakkında 2 fezleke bulunuyor.

Nazmi Gür: Hakkında 2 fezleke bulunuyor:

Nursel Aydoğan: Hakkında 22 fezleke bulunuyor.

Özdal Üçer: Hakkında 96 fezleke bulunan Üçer, bu konuda rekoru elinde bulunduruyor.

Pervin Buldan: Hakkında 47 fezleke bulunuyor.

İbrahim Ayhan: Hakkında 3 fezleke bulunuyor.

Leyla Zana: Hakkında 6 fezleke bulunuyor.

Mülkiye Birtane: Hakkında 3 fezleke bulunuyor.

Sırrı Süreyya Önder: Hakkında 3 fezleke bulunuyor.

Sabahat Tuncel: Hakkında 45 fezleke bulunuyor.

Selma Irmak: Hakkında 1 fezleke bulunuyor.

Şerafettin Elçi: Hakkında 1 fezleke bulunuyor.

İdris Baluken: Hakkında 5 fezleke bulunuyor.

Sırrı Sakık: Hakkında tam 23 fezleke bulunuyor.

Gülsem Yıldırım: Hakkında 1 fezleke bulunuyor.

Ertuğrul Kürkçü: Hakkında 1 fezleke bulunuyor.

İnternetHaber

    Yorum yazmak için sitenin üst kısımdan giriş yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
HAVA DURUMU
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
Sizce 12. Cumhurbaşkanı Kim olmalı???

NAMAZ VAKİTLERİ
Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SPOR TOTO SÜPER LİG
Tür seçiniz:
e-gazete
  • Haber Sistemi DEMO v5 - 08 Ekim 2011Manşeti
KARİKATÜR
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV